Harry Potter

Harry Potter

วรรณกรรมที่ควรจะอ่านให้ได้สักครั้งในชีวิต

เรื่องการอ่าน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่าง ที่มีความจำเป็นอย่างมากที่สุดในชีวิตของคนเรา เพราะการอ่าน คือการสร้างความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เราต้องการ ในหนังสือมีหมดทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องเล็กสุด ไปจนถึงเรื่องใหญ่สุด คนที่อ่านหนังสือเยอะ ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตาม ย่อมจะมีความคิดแตกต่าง และมากกว่าคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลย ไม่ว่าจะเป็นวิธีพูด หรือวิธีคิด ของคนสองแบบนี้ก็จะแต่งต่างกันโดยสิ้นเชิง มีวรรณกรรมหลายเรื่องที่ทรงงคุณค่า เหมาะที่จะอ่านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังอยู่ในวัยเรียน หรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็อ่านได้เช่นกัน มีเรื่องไหนที่เราควรจะไปหามาอ่านให้ได้ 1.Harry Potter series เป็นหนังสือที่ขายดีทั่วโลก จนมีการเอามาสร้างเป็นหนัง และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างมาก จนตัวคนเขียนเองได้รับการยกย่องเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุดคนหนึ่ง เพราะทำให้คนที่ได้อ่านติดกันงอมแงม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เองก็ตาม เรื่องราวต่างในหนังสือก็ให้แง่คิดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้ชีวิต เรื่องของมิตรภาพต่างๆ เป็นหนังสือที่ควรอ่านอย่างยิ่ง 2.Charlie and the chocolate factory เป็นหนังสือที่ให้แง่คิดเยอะอีกหนึ่งเรื่อง เรื่องราวในหนังสือ เล่าถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ตั๋วทองคำเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุด ของ วิลลี่ วองก้า ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุด และเป็นโรงงานที่ใหญ่มากที่สุด เขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้ตั๋วทองคำ และได้เข้าไปชมโรงงานในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวของเพื่อนๆที่ได้เข้าไปดูโรงงาน Read More