วรรณกรรม

Literature

วรรณกรรมคืออะไร

เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากเท่าไหร่นัก หรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยว่าก็ว่าได้ สำหรับเรื่องของวรรณกรรม ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กจนโตนั่นเอง เราลองมาดูความหมายที่แท้จริงดูว่ามันคืออะไร และแบ่งออกเป็นกี่ประเภท เราจะได้รู้และได้ร่วมกันอนุรักษ์วรรณกรรมดีๆของไทยเอาไว้ต่อไป วรรณกรรมนั้นหมายถึง ผลงานที่เกิดจากจินตนาการและเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหรือจะบรรยายออกมาเป็นการขับร้องก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมทั้งสิ้น และยังแบ่งแยกย่อยออกเป็นสองประเภทต่อมาอีก นั่นก็คือวรรณกรรมที่เป็นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และวรรณกรรมที่เป็นแนวเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนเป็นตำนานนั่นเอง แต่สำหรับรรณกรรมไทยนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้คือ 1.ร้อยแก้ว คือวรรณกรรมประเภทเรื่องราวทั่วไปเป็นลักษณะของการบอกเล่าเรื่องราวต่างที่ออกมจากจินตนาการของผู้เขียน 2.ร้อยกรอง คือวรรณกรรมเป็นงานเขียน ประเภทที่มีคำคล้องจองกันมา หรือสัมผัสของอักษรต่าง ๆ นั่นเอง สำหรับผู้ประพันธ์ ที่เรารู้จักกันในนามกวีเอกก็คือ สนทรภู่นั่นเอง ที่ผลงานของท่านหลายเรื่อง กลายมาเป็นหนังสือแบบเรียนให้เราได้เรียนกันจนถึงยุคนี้ แบบร้อยกรองยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นหลายอย่างอีก อย่างเช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย ซึ่งร้อยกรองแบบต่าง ๆ เราก็คงจะเรียนกันผ่านมาบ้าง ในแบบเรียนภาษไทยนั่นเอง และวรรณกรรมนั้น สามารรถที่จะแบ่งแยกย่อยออกไปอีกได้อีกถึงสองประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ 1.วรรณกรรมที่เป็นสารคดี ซึ่งก็คือเป็นหนังสือหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นความรู้ แง่คิดให้แก่ผู้อ่านซึ่งจะแต่งเป็นแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็แล้วแต่ผู้เขียนเอง 2.วรรณคดีที่เป็นบันเทิง คือสิ่งที่แต่งหรือเรื่องราวที่เขียนขึ้นมานั้น เน้นความบันเทิงสนุกสนานเป็นหลัก เช่นการเขียนนิยาย หรือการ์ตูนเป็นต้นที่มีตัวละครต่าง Read More