Author: Letitia Hale

Deliveree-App_Cover

บริการ ขนส่ง ด่วน เร็วจริง ดีจริง ของไม่พัง

บริการ ขนส่ง ด่วน สำหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว หรือต้องการส่งของด่วนเพื่อให้ถึงมือและความต้องการของลูกค้าของคุณ และให้ทันต่อการใช้งาน เป็นสิ่งที่เราเข้าใจถึงความต้องการข้อนี้ดี ดังนั้น วันนี้รูปแบบการบริการการส่งสินค้า โดยใช้บริการขนส่งเอกชน กับเราคุณจึงวางใจหยห่วงได้ ไม่ว่าจะเป็นการ บริการที่รวดเร็วตามที่คุณต้องการ โดยที่เราการันตีเรื่องความปลอดภัยของสินค้า ว่าจะยังคงอยู่ในสภาพที่ดีจนถึงมีลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน การบริการขนส่งจากเอกชนจึงเป็นอีกรูปแบบและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนถูกสร้างขึ้นมาจากผู้ที่เห็นช่องทางและโอกาสในการให้บริการเปิดขึ้นมาให้บริการผู้ ที่ใช้ การส่งสินค้าอยู่เป็นประจำและแน่นอนว่าจากรูปแบบการบริการส่งสินค้าต่างๆระหว่างไปรษณีย์กับเอกชนจึงถูกเปรียบเทียบ ไปแบบไม่ได้ตั้งใจ และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การบริการที่สะดวก มีการรับส่งสินค้าถึงที่โดยที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการรับของเพิ่ม เป็นอีกเรื่องที่ลูกค้าต้องการ และเป็นบริการที่เราจัดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเอง สิ่งที่เราสามารถการนตีให้ผู้รบบริการในการ ในการบริการ ขนส่ง ด่วน คือ การใช้บริการบริษัทเอกชน แม้ว่าจะเป็นการบริการแบบด่วน  แต่เรายังสามารถ เลือกบริการได้หลากหลายรูปแบบเหมือนเดิม  ซึ่งจะมีผลในส่วนของราคาที่ให้บริการในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันออกไปรูปแบบการให้บริการจากเอกชน สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งการจ่ายราคาตามระยะทาง รวมไปถึงการจ่ายราคาตามน้ำหนักของสินค้าที่ต้องการส่งซึ่งในส่วนของรายละเอียด ว่า ราคาแต่ละรูปแบบนั้นเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่เราสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆที่เราต้องการใช้บริการ เพราะในส่วนของการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นหลักไม่ได้มีผู้ควบคุมแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามราคาที่เป็นมาตรฐานกลางก็ยังคงเป็นหลัก ในการยึดสำหรับการตั้งราคาของผู้ให้บริการเอกชนดังนั้นแม้ว่าราคาจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้แพงกว่ากันมากมายเกินกว่าที่จะรับได้นั่นเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ใครๆ ต่างก็พากันหันมาพึ่งพาการส่งสินค้ากับเอกชนเพิ่มขึ้น  ความสะดวกรวดเร็วเป็นหัวใจหลักสำคัญของการให้บริการการขนส่งสินค้าเอกชนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเอกชนเราทุกคนสามารถรับรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าเราจะได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วและก็รู้ได้ในทันทีอีกเช่นกันว่าราคาในการให้บริการจากค่อนข้างแพงกว่าปกติแต่หลายคนก็ยินดีและเลือกใช้บริการในรูปแบบนี้เพื่อแลกกับความสะดวกสบายและความรวดเร็วสำหรับสินค้าที่จะส่งถึงปลายทางถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

วันพืชมงคล

รู้จักกับพระราชพิธีและสิ่งที่พระโคกิน เพื่อเสี่ยงทายในวันพืชมงคล 2562

            สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่มาหลายร้อยปีนั้น ย่อมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเก่าแก่ควบคู่กัน ให้ลูกหลานชาวไทยได้ภูมิใจและรักษาไว้ด้วยเช่นกัน ตั้งแต่โบราณสถาน การแต่งกาย อาหาร รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่ล้วนมีความสำคัญต่อคนในชาติทั้งทางปฏิบัติและทางจิตใจ อีกทั้งยังมีความหมายที่ต่างกันไปในแต่ละประเพณี ซึ่งก็ได้ถูกนำมาเป็นวันสำคัญกำหนดอยู่ในปฏิทินของไทยเราจำนวนมาก เฉกเช่นเดียวกับวันพืชมงคล 2562 ที่เพิ่งผ่านพ้นมาด้วยเช่นกัน             วันพืชมงคล นับเป็นอีกวันสำคัญของไทยโดยเฉพาะกับเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เนื่องจากในวันพืชมงคลนี้คือวันที่จะมีการประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ มีการเสี่ยงทายทำนายถึงเรื่องฟ้าฝน ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรนั่นเอง ซึ่งขนบธรรมเนียมการประกอบพระราชพิธีดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเหมือนที่พึ่งทางจิตใจ เป็นขวัญกำลังใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้วางแผนทำการเกษตรของตนในปีนั้น ๆ ได้อย่างมั่นใจขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกันกับการเสี่ยงทายในปีนี้ และก่อนที่เราจะไปดูคำทำนายจากสิ่งที่พระโคเลือกกินในวันพืชมงคล 2562 นี้ เราไปทำความรู้จักวันพืชมงคลให้มากขึ้นอย่างคร่าว ๆ กันหน่อยดีกว่า             วันพืชมงคลมีชื่อเรียกพระราชพิธีแบบเต็มว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” โดยเราเริ่มมีพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีการปรับความเหมาะสมให้เข้ากับยุคสมัยเรื่อยมา จนปัจจุบันในวันประกอบพิธีจะมีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ มีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ตลอดจนทอดพระเนตรพิธี และนอกจากพระสงฆ์ พราหมณ์ ผู้ซึ่งประกอบพิธีในส่วนของตนแล้ว ก็ต้องมีพระโค ซึ่งวันพืชมงคล 2562 Read More

Harry Potter

วรรณกรรมที่ควรจะอ่านให้ได้สักครั้งในชีวิต

เรื่องการอ่าน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่าง ที่มีความจำเป็นอย่างมากที่สุดในชีวิตของคนเรา เพราะการอ่าน คือการสร้างความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เราต้องการ ในหนังสือมีหมดทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องเล็กสุด ไปจนถึงเรื่องใหญ่สุด คนที่อ่านหนังสือเยอะ ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตาม ย่อมจะมีความคิดแตกต่าง และมากกว่าคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลย ไม่ว่าจะเป็นวิธีพูด หรือวิธีคิด ของคนสองแบบนี้ก็จะแต่งต่างกันโดยสิ้นเชิง มีวรรณกรรมหลายเรื่องที่ทรงงคุณค่า เหมาะที่จะอ่านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังอยู่ในวัยเรียน หรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็อ่านได้เช่นกัน มีเรื่องไหนที่เราควรจะไปหามาอ่านให้ได้ 1.Harry Potter series เป็นหนังสือที่ขายดีทั่วโลก จนมีการเอามาสร้างเป็นหนัง และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างมาก จนตัวคนเขียนเองได้รับการยกย่องเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุดคนหนึ่ง เพราะทำให้คนที่ได้อ่านติดกันงอมแงม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เองก็ตาม เรื่องราวต่างในหนังสือก็ให้แง่คิดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้ชีวิต เรื่องของมิตรภาพต่างๆ เป็นหนังสือที่ควรอ่านอย่างยิ่ง 2.Charlie and the chocolate factory เป็นหนังสือที่ให้แง่คิดเยอะอีกหนึ่งเรื่อง เรื่องราวในหนังสือ เล่าถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ตั๋วทองคำเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุด ของ วิลลี่ วองก้า ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุด และเป็นโรงงานที่ใหญ่มากที่สุด เขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้ตั๋วทองคำ และได้เข้าไปชมโรงงานในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวของเพื่อนๆที่ได้เข้าไปดูโรงงาน Read More

Literature

วรรณกรรมคืออะไร

เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากเท่าไหร่นัก หรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยว่าก็ว่าได้ สำหรับเรื่องของวรรณกรรม ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กจนโตนั่นเอง เราลองมาดูความหมายที่แท้จริงดูว่ามันคืออะไร และแบ่งออกเป็นกี่ประเภท เราจะได้รู้และได้ร่วมกันอนุรักษ์วรรณกรรมดีๆของไทยเอาไว้ต่อไป วรรณกรรมนั้นหมายถึง ผลงานที่เกิดจากจินตนาการและเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหรือจะบรรยายออกมาเป็นการขับร้องก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมทั้งสิ้น และยังแบ่งแยกย่อยออกเป็นสองประเภทต่อมาอีก นั่นก็คือวรรณกรรมที่เป็นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และวรรณกรรมที่เป็นแนวเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนเป็นตำนานนั่นเอง แต่สำหรับรรณกรรมไทยนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้คือ 1.ร้อยแก้ว คือวรรณกรรมประเภทเรื่องราวทั่วไปเป็นลักษณะของการบอกเล่าเรื่องราวต่างที่ออกมจากจินตนาการของผู้เขียน 2.ร้อยกรอง คือวรรณกรรมเป็นงานเขียน ประเภทที่มีคำคล้องจองกันมา หรือสัมผัสของอักษรต่าง ๆ นั่นเอง สำหรับผู้ประพันธ์ ที่เรารู้จักกันในนามกวีเอกก็คือ สนทรภู่นั่นเอง ที่ผลงานของท่านหลายเรื่อง กลายมาเป็นหนังสือแบบเรียนให้เราได้เรียนกันจนถึงยุคนี้ แบบร้อยกรองยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นหลายอย่างอีก อย่างเช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย ซึ่งร้อยกรองแบบต่าง ๆ เราก็คงจะเรียนกันผ่านมาบ้าง ในแบบเรียนภาษไทยนั่นเอง และวรรณกรรมนั้น สามารรถที่จะแบ่งแยกย่อยออกไปอีกได้อีกถึงสองประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ 1.วรรณกรรมที่เป็นสารคดี ซึ่งก็คือเป็นหนังสือหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นความรู้ แง่คิดให้แก่ผู้อ่านซึ่งจะแต่งเป็นแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็แล้วแต่ผู้เขียนเอง 2.วรรณคดีที่เป็นบันเทิง คือสิ่งที่แต่งหรือเรื่องราวที่เขียนขึ้นมานั้น เน้นความบันเทิงสนุกสนานเป็นหลัก เช่นการเขียนนิยาย หรือการ์ตูนเป็นต้นที่มีตัวละครต่าง Read More

The Old Man and the Sea

วรรณกรรมแปลไทยที่มีคุณค่ามาก

หนังสือ คือแหล่งความรู้ที่ดีที่สุด ที่เราสามารถหาได้ด้วยตัวเอง มีความรู้ทุกอย่าง แง่คิดต่างมากมายในหนังสือที่เราอ่าน การอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตาม สามารถช่วยพัฒนาตัวของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแง่คิด นิสัยของเรา ความรู้ ตลอดจนการสร้างรายได้ ก็สามารถหาได้จากหนังสือทั้งนั้น แต่เรื่องของการอ่าน ดูเหมือนว่าคนไทยจะนิยมการอ่านหนังสือน้อยมาก เฉลี่ยปีละแค่ 8 บรรทัดเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมาก สำหรับคนที่ไม่อยากจะอ่านหนังสืออะไรที่มันเครียด หรือไม่สนุก ก็มีวรรณกรรมดีๆ หลายเรื่องมาแนะนำให้อ่าน ซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า และสมควรที่จะหามาอ่านให้ได้อย่างยิ่ง มีเรื่องไหนบ้าง 1.เฒ่าผจญทะเล The Old Man and the Sea เป็นวรรณกรรมที่ขึ้นชื่อในอเมริกา และขึ้นแท่นหนังสือที่ต้องหาอ่านให้ได้ในอเมริกาอีกด้วย เรื่องราวในหนังสือเล่าถึงตาเฒ่าคนหนึ่งต้องผจญภัยอยู่กลางทะเล และได้ต่อสู้กับปลา ซึ่งเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดมากมาย ทั้งเรื่องของการรับบทเป็นผู้แพ้ และผู้ชนะ ว่าจะรู้สึกอย่างไร ถือว่าเป็นหนังสือที่มีผลและให้แง่คิดกับชีวิตของเราอย่างมาก ควรจะหามาอ่านให้ได้สักครั้ง 2.แมงมุมเพื่อนรัก Charlotte’s Web เป็นวรรณกรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก หรือคนที่อยู่ในวัยเรียน เพราะมีหลายเรื่อง ที่ให้แง่คิดอย่างเช่นเรื่องราวของมิตรภาพต่างสายพันธุ์ Read More