รู้จักกับพระราชพิธีและสิ่งที่พระโคกิน เพื่อเสี่ยงทายในวันพืชมงคล 2562

วันพืชมงคล

            สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่มาหลายร้อยปีนั้น ย่อมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเก่าแก่ควบคู่กัน ให้ลูกหลานชาวไทยได้ภูมิใจและรักษาไว้ด้วยเช่นกัน ตั้งแต่โบราณสถาน การแต่งกาย อาหาร รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่ล้วนมีความสำคัญต่อคนในชาติทั้งทางปฏิบัติและทางจิตใจ อีกทั้งยังมีความหมายที่ต่างกันไปในแต่ละประเพณี ซึ่งก็ได้ถูกนำมาเป็นวันสำคัญกำหนดอยู่ในปฏิทินของไทยเราจำนวนมาก เฉกเช่นเดียวกับวันพืชมงคล 2562 ที่เพิ่งผ่านพ้นมาด้วยเช่นกัน

            วันพืชมงคล นับเป็นอีกวันสำคัญของไทยโดยเฉพาะกับเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เนื่องจากในวันพืชมงคลนี้คือวันที่จะมีการประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ มีการเสี่ยงทายทำนายถึงเรื่องฟ้าฝน ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรนั่นเอง ซึ่งขนบธรรมเนียมการประกอบพระราชพิธีดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเหมือนที่พึ่งทางจิตใจ เป็นขวัญกำลังใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้วางแผนทำการเกษตรของตนในปีนั้น ๆ ได้อย่างมั่นใจขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกันกับการเสี่ยงทายในปีนี้ และก่อนที่เราจะไปดูคำทำนายจากสิ่งที่พระโคเลือกกินในวันพืชมงคล 2562 นี้ เราไปทำความรู้จักวันพืชมงคลให้มากขึ้นอย่างคร่าว ๆ กันหน่อยดีกว่า

            วันพืชมงคลมีชื่อเรียกพระราชพิธีแบบเต็มว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” โดยเราเริ่มมีพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีการปรับความเหมาะสมให้เข้ากับยุคสมัยเรื่อยมา จนปัจจุบันในวันประกอบพิธีจะมีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ มีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ตลอดจนทอดพระเนตรพิธี และนอกจากพระสงฆ์ พราหมณ์ ผู้ซึ่งประกอบพิธีในส่วนของตนแล้ว ก็ต้องมีพระโค ซึ่งวันพืชมงคล 2562 นี้คือ พระโคเพิ่ม และ พระโคพูล, พระยาแรกนา ทำหน้าที่โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เทพีคู่หาบเงิน – หาบทอง ทำหน้าที่โดยข้าราชการผู้หญิงโสด ระดับ 3-4 ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพืชมงคล ปี 2562 พระโคกินอะไร หมายความว่าอะไร ?

·        ผ้าห้าคืบ ก่อนที่จะป้อนพระกระยาหารให้พระโคได้เลือกกินเพื่อเป็นการเสี่ยงทายนั้น จะต้องมีการเสี่ยงทายโดยการเลือกผ้าของพระยาแรกนา เพื่อใช้ทำนายเรื่องปริมาณน้ำฝนของปีนี้นั่นเอง โดยในปีนี้ผ้าที่ถูกพระยาแรกนาเสี่ยงทายเลือกมาหนึ่งผืนจากในสามผืนที่มีความยาวต่างกันเล็กน้อยก็คือ ผ้าห้าคืบ ซึ่งทำนายได้ว่าปริมาณน้ำฝนในปีนี้จะมีพอประมาณ ข้าวในนา มังสาหาร ผลาหาร ก็จะอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ดี

·        ข้าว มาถึงการทำนายเรื่องผลผลิตทางการเกษตรกันบ้าง ในปีนี้สิ่งแรกที่พระโคเลือกกินก็คือ ข้าว ซึ่งมีความหมายทำนายได้ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี แปลให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ข้าวในนาจะให้ผลผลิตดี ซึ่งก็นับเป็นผลดีต่อชาวนา รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรอย่างผลไม้ต่าง ๆ เองก็ให้ผลผลิตดีส่งผลดีต่อชาวสวนด้วยเช่นกัน

·        น้ำเปล่า และ หญ้า ต่อมาพระโคได้เลือกกินน้ำและหญ้าซึ่งสามารถทำนายได้เหมือนกันว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์ดีพอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ ถ้าแปลให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ธัญญาหารกับผลาหารก็เหมือนกับข้างต้นที่บอกไปคือ ข้าวและผลไม้จะอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตที่ดี ส่วนของภักษาหารสามารถทำนายได้ว่า อาหารซึ่งก็คืออาหารที่ประชาชนกินทุกวัน หรือความกินอยู่ในแต่ละวันจะบริบูรณ์ดี และสุดท้ายมังสาหารก็คือเนื้อสัตว์ ซึ่งให้คำทำนายได้ว่า การเลี้ยงสัตว์หรือประมงก็จะให้ผลผลิตที่ดีด้วยเช่นกัน

และหลังจากพระโคได้เสี่ยงทายจากการเลือกกินอาหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อพิธีการจบลงประชาชนจำนวนมากที่มาคอยชมพระราชพิธีจะพากันมาเก็บเอาเมล็ดข้าวเปลือกที่ว่านไถไว้ในพิธีกลับบ้านคนละเล็กคนละน้อย ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บไว้เป็นขวัญถุงเพราะถือเป็นของมงคล เป็นของศักดิ์สิทธิ์ บางครอบครัวก็นำไปผสมกับข้าวเปลือกของตนเพื่อว่านทำนาเป็นมงคลให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อไปนั่นเอง

เอาล่ะเมื่อได้ความรู้เรื่องวันพืชมงคล 2562 และคำทำนายของการเสี่ยงทายอาหารที่พระโคกินซึ่งมีความสำคัญต่อเกษตรกรกันไปแล้ว อย่าลืมไปเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรกันได้แบบออนไลน์ง่าย ๆ ที่ Shopee ที่ตอนนี้มีการลดราคาและแคมเปญคืนกำไรให้ลูกค้ามากมายในขบวน Super Category Day ที่จัดมาตั้งแต่วันที่ 5 ไปจนถึง 31 พ.ค. 2562 ยาวกันไปเลย

พบกับแคมเปญ Shopee Free Shipping month ช้อป 0บาท ก็ไม่มีค่าส่งทั่วไทย วันที่ 1-30 มิ.ย. 62 พร้อม 1 บาท Prize เล่นเกมทุกศุกร์ ลุ้นของรางวัลง่ายๆ Flash Sale เริ่ม 9 บ. รับเงินคืน 100% พร้อมสินค้าแบรนด์ คูปองส่วนลดทุกวัน